Naszym oddziaływaniom przyświeca duch dialogu motywującego, zatem spotkanie z klientem traktujemy jako szczególną formę rozmowy, opartą na współpracy, skoncentrowaną na osobie, służąca wydobywaniu i wzmacnianiu motywacji do zmiany (Miiller, Rollnick, 2009). Ze względu na dobro klienta,  w wykonywaniu rzetelnie swojej  pracy kierujemy się zasadami i normami zawartymi w: