Anna Kochanowska – jestem lekarzem medycyny, specjalistą psychiatrą, biegłym sądowym, absolwentką wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w SPP ZOZ w Choroszczy m.in na oddziałach ogólnopsychiatrycznych, oddziale leczenia nerwic, oddziale terapii uzależnienia od alkoholu. Od 2012 r. pracuję w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Białymstoku. Zajmuję się diagnozą i leczeniem osób doświadczających cierpienia psychicznego. Prowadzę zajęcia grupowe dla pacjentów uzależnionych od alkoholu w duchu dialogu motywacyjnego, opierając się na zasobach, mocnych stronach indywidualnych każdego z uczestników zajęć. W leczeniu psychiatrycznym łączę farmakologię z psychoterapią współpracując z psychoterapeutami. W sposób profesjonalny podchodzę do swojej pracy stale doskonaląc umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach, superwizjach. Praca jest również moją pasją. Do pacjentów podchodzę z dużym szacunkiem, wyrozumiałością i troską.

Odbyte szkolenia w ostatnim czasie:

  • 12/2015 szkolenie „ Dialog motywujący w pracy z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin” WOTUW w Łomży;
  • 06/2016 szkolenie z zakresu realizacji Programów Ograniczania Picia; Fundacja ETOH w Warszawie;
  • 06/2016 szkolenie nt. skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych; Fundacja „ Błękitny Krzyż ”
  • 10/2017 Dialog motywujący i jego wykorzystanie w profilaktyce i pracy terapeutycznej z osobami uzleżnionymi behawioralnie; PTTM Polskie Towarzystwo Terapii Motywującje


Marta Koronka - z wykształcenia jestem psychologiem, terapeutą uzależnień, psychoterapeutką. Doświadczenie zawodowe nabywałam w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Lublinie. Od 2012 roku pracuję w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Białymstoku. W pracy terapeutycznej przede wszystkim towarzyszę zgłaszającym się do terapii osobom w kryzysie, w bezpiecznym przechodzeniu przez trudne dla nich życiowe sytuacje w kierunku zmiany, udzielając wsparcia i wspólnie poszukując zasobów do poradzenia sobie. W rozmowie z drugim człowiekiem kieruję się uważnością i należytym szacunkiem. Prowadzę psychoterapię indywidualną, grupową, warsztaty oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej czy rozwoju osobistego.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej i grupowej, prowadzonej przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Odbyte szkolenia w ostatnim czasie:

  • 01/2014 Podyplomowy, trwający cztery i pół roku kurs psychoterapii pod kierownictwem dr hab. Andrzeja Cechnickiego, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Białystok
  • 12/2015 szkolenie „ Dialog motywujący w pracy z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin” WOTUW w Łomży;
  • 06/2016 szkolenie z zakresu realizacji Programów Ograniczania Picia; Fundacja ETOH w Warszawie;
  • 06/2016 szkolenie nt. skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych; Fundacja „ Błękitny Krzyż ”
  • 10/2017 Dialog motywujący i jego wykorzystanie w profilaktyce i pracy terapeutycznej z osobami uzleżnionymi behawioralnie; PTTM Polskie Towarzystwo Terapii Motywującje