Anna Kochanowska – jestem lekarzem medycyny, specjalistą psychiatrą, biegłym sądowym. absolwentką wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w SPP ZOZ w Choroszczy m.in na oddziałach ogólnopsychiatrycznych, oddziale leczenia nerwic, oddziale terapii uzależnienia od alkoholu. Od ponad trzech lat pracuję w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Białymstoku. Zajmuję się diagnozą i leczeniem osób doświadczających cierpienia psychicznego. Prowadzę zajęcia grupowe dla pacjentów uzależnionych od alkoholu w duchu dialogu motywacyjnego, opierając się na zasobach, mocnych stronach indywidualnych każdego z uczestników zajęć. W leczeniu psychiatrycznym łączę farmakologię z psychoterapią współpracując z psychoterapeutami. W sposób profesjonalny podchodzę do swojej pracy stale doskonaląc umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach, superwizjach. Praca jest również moją pasją. Do pacjentów podchodzę z dużym szacunkiem i wyrozumiałością.

Odbyte szkolenia w ostatnim czasie:

 • 12/2015 szkolenie „ Dialog motywujący w pracy z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin” WOTUW w Łomży;
 • 06/2016 szkolenie z zakresu realizacji Programów Ograniczania Picia; Fundacja ETOH w Warszawie;
 • 06/2016 szkolenie nt. skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych; Fundacja „ Błękitny Krzyż ”


Anna Wasilewska - z wykształcenia jestem psychologiem, terapeutą uzależnień. Uczestniczyłam i nadal  systematycznie uczestniczę w wielu specjalistycznych szkoleniach i warsztatach z zakresu psychologii i psychoterapii. Od 2011 roku pracuję jako psycholog, terapeuta w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Białymstoku, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną, grupową, zajęcia psychoedukacyjne i warsztaty dla osób uzależnionych i ich rodzin. W pracy terapeutycznej ogromne znaczenie ma dla mnie  autentyczna, pełna zrozumienia i wsparcia relacja terapeutyczna  z klientem. Korzystam z założeń i technik opartych na duchu dialogu motywującego, który pozwala osobie wydobyć jej własne, osobiste zdolności, powody, potrzeby, pragnienia, tak by przyczyniły się do podniesienia poczucia zadowolenia z siebie, a tym samym poprawienia jakości życia.

Szkolenia:

 • 2005-  roczne szkolenie „Psychoterapia indywidualna   i poradnictwo”(Polski  Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie);
 • 2011- roczne szkolenie „Interwencja Kryzysowa” (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu);

 • 2012-Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (Instytut Psychologii   Zdrowia PTP w  Warszawie);
 • 06/2011- szkolenie „Psychoterapia problemów występujących w związkach i w  rodzinie”,
  (Fundacja ETOH w Warszawie);

 • 12/2015 szkolenie „Dialog motywujący w pracy z osobami uzależnionymi  i  członkami ich rodzin”
  (WOTUW w Łomży);

 • 06/2016- szkolenie z zakresu realizacji Programów Ograniczania Picia (Fundacja ETOH w Warszawie);

 • 06/2016- szkolenie nt. skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych; Fundacja „Błękitny Krzyż”;

Marta Koronka - z wykształcenia jestem psychologiem, terapeutą uzależnień, psychoterapeutką. Doświadczenie zawodowe nabywałam w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Lublinie. Od 2012 roku pracuję w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Białymstoku. W pracy terapeutycznej przede wszystkim towarzyszę zgłaszającym się do terapii osobom w kryzysie, w bezpiecznym przechodzeniu przez trudne dla nich życiowe sytuacje w kierunku zmiany, udzielając wsparcia i wspólnie poszukując zasobów do poradzenia sobie. W rozmowie z drugim człowiekiem kieruję się uważnością i należytym szacunkiem. Prowadzę psychoterapię indywidualną, grupową, warsztaty oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej czy rozwoju osobistego.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej i grupowej, prowadzonej przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Odbyte szkolenia w ostatnim czasie:

 • 01/2014 Podyplomowy, trwający cztery i pół roku kurs psychoterapii pod kierownictwem dr hab. Andrzeja Cechnickiego, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Białystok
 • 12/2015 szkolenie „ Dialog motywujący w pracy z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin” WOTUW w Łomży;
 • 06/2016 szkolenie z zakresu realizacji Programów Ograniczania Picia; Fundacja ETOH w Warszawie;
 • 06/2016 szkolenie nt. skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych; Fundacja „ Błękitny Krzyż ”