W ofercie znajduje się:

 • leczenie i psychoterapia: depresji, zaburzeń nerwicowych w tym lęku panicznego, lęku uogólnionego, zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń stresu pourazowego po przeżyciach traumatycznych, bezsenności;
 • rzetelna diagnoza, leczenie farmakologiczne oraz psychoterapia osób doświadczających stanów lękowych, depresyjnych, niepokoju, smutku i innych silnych nieprzyjnemnych emocji w realacjach z innymi i z sobą;
 • poprawa jakości życia osób cierpiących poprzez leczenie łączące w sobie zarówno oddziaływania farmakologiczne jak i psychoterapeutyczne (udowodnione i potwierdzone badaniami naukowymi jako najskuteczniejsza forma leczenia);
 • spotkania diagnostyczno-konsultacyjne z psychologiem, terapeutą;
 • pomoc medyczna w leczeniu uzależnień od leków nasennych, przeciewbólowych;
 • indywidalna psychoterapia osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków;
 • diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych: hazard, zakupoholizm, pracoholizm, seksoholizm, problemowe używanie komputera, telefonu, objadanie się;
 • wsparcie oraz psychoterapia członków rodzin dotkniętych uzależnieniem (współuzależnienie, DDA) w kontakcie indywidualnym lub grupowym;
 • terapia rodzin;
 • realizacja Programu Ograniczania Picia w kontakcie indywidualnym bądź grupowym;
 • kurs reedukacyjny - kurs skierowany dla osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości;