Jeżeli jesteś ciekawy i zainteresowany tym programem - przeczytaj do końca i wówczas podejmij decyzję…


Celem programu jest wypracowanie i monitorowanie wspólnie ustalonego przez klienta z terapeutą modelu spożycia alkoholu.

Każdy program jest indywidualnie i ściśle opracowywany pod względem dotychczasowego stylu picia, kontekstu, sytuacji ryzykownych, częstotliwości, strat pojawiających się w wyniku spożywania alkoholu.

Stawiamy na relację terapeutyczną, w której klient uczy się ograniczać spożywanie alkoholu, a tym samym odzyskuje wiarę w siebie i zdolność kierowania własnym życiem.

Program Ograniczania Picia jest właśnie dla Ciebie jeśli zacząłeś dostrzegać problem związany z piciem, bądź chciałbyś pić mniej a nie jesteś przekonany o całkowitej abstynencji. Bądź pijesz ryzykownie, a jeśli jesteś uzależniony - to we wczesnej fazie uzależnienia.


NIE PODEJMUJ PROGRAMU OGRANICZANIA PICIA JEŚLI:

Jesteś w ciążytrwale zażywasz leki wchodzące w interakcje z alkoholemzmagasz się z chorobami wątrobyukładu pokarmowego (zapalenia trzustki, choroba wrzodowa), chorobami układu krążenia (stan po zawale serca, uszkodzenie mięśnia sercowego, nieustabiliozowane nadciśnienie tętnicze), choroby neurologiczne (padaczka, stan po udarze mózgu), niedokrwistośćzaburzenia psychiczne (psychozy alkoholowe, psychozy nieorganiczne np. schizofrenia, zaburzenia afektywne).

Jeżeli w trakcie programu zdecydujesz się na abstynencję to będziemy motywować Cię do udziału w terapii skoncentrowanej na całkowitą abstynencję.

Spróbuj, na nowo uwierz w siebie, a w chwilach ambiwalencji i zwątpienia będziemy wspomagać Cię w duchu dialogu motywacyjnego do osiągania i realizowania Twoich celów.